Գլխավոր Մեր մասին Մեր մասին


«Հայկական Կարիտաս» Բարեսիրական հասարակական կազմակերպություն

«Հայկական Կարիտաս»-ը հիմնվել է 1995 թ.-ին Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու կողմից: «Հայկական Կարիտաս»-ը, ունենալով «Բարեգործական ՀԿ-ի կարգավիճակ», կենտրոնացնում է իր ներքին ջանքերը սոցիալական պաշտպանության եւ խնամքի, համայնքային զարգացման ծրագրերի վրա, որպեսզի բարելավվի ապրելակերպի եւ կրթական պայմանները, առավել խոցելի սոցիալական խմբերի առողջությունը, իրականացնում է կայուն վերաինտեգրման միջոցառումներ վերադարձողների համար, մարդասիրական եւ զարգացման գործողություններ:

Իր գործունեության սկզբից ի վեր, «Հայկական Կարիտաս»-ը տրամադրել է անմիջական աջակցություն հազարավոր մարդկանց Հայաստանի 125 համայնքներում:

«Ծառայել տարբեր խոցելի խմբերի սիրով եւ սրտացավությամբ` հարգելով յուրաքանչյուրի արժանապատվությունը». սա է առաքելությունը, որ իրականացնում է «Հայկական Կարիտաս»-ը: Վերջինիս տեսլականն է լինել հզոր եւ կարեւոր դերակատար Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական արդարության եւ սոցիալական պաշտպանության հարցում:

«Հայկական Կարիտաս»-ն ունի 6 հիմնական ուղղություն.

  • Սոցիալական պաշտպանություն եւ խնամք. թիրախում ունենալով անապահով ընտանիքների երեխաներին, հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին եւ միայնակ ապրող թոշակառուներին:
  • Հանրային Առողջապահություն. ուշադրության կենտրոնում պահելով առողջության առաջնային պահպանման համակարգի զարգացումը:
  • Համայնքային զարգացում. հատուկ շեշտադրելով գյուղական համայնքների, դպրոցների եւ կանանց կարողությունների զարգացումը:
  • Միգրացիա եւ ինտեգրում; մարդկանց վաճառքի կանխարգելում. հատուկ շեշտադրելով վերադարձողների վերաինտեգրումը
  • Շահերի պաշտպանություն, լոբբինգ եւ ցանցային համագործակցություն
  • Արտակարգ իրավիճակների արձագանքում / կառավարում եւ կանխարգելում:

Թիրախ խմբերի հիմնական կարիքների բավարարման, խնամքի եւ զարգացման գործունեության հետ մեկտեղ, «Հայկական Կարիտաս»-ը կենտրոնացնում է իր ջանքերը նաեւ շահերի պաշտպանության գործողությունների եւ պետական սոցիալական քաղաքականության վերանայման վրա` ձգտելով ապահովել ավելի կայուն փոփոխություն:

Կազմակերպությունը նաեւ ներառական կրթության եւ համայնքահեն սոցիալական ծառայության այլընտրանքային մոդելի ինտեգրման կոմնակից է:

«Հայկական Կարիտաս»-ը, ի թիվս իր առաջնային ծրագրերի, ունի նաեւ տարեցների տնային խնամքի սոցիալական մոդել եւ համայնքային զարգացման նախաձեռնություններում մասնակցային մոտեցում:

«Հայկական Կարիտաս»-ի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Գյումրիում` Հայաստանում, եւ ունի 230 աշխատակից եւ կամավոր: «Հայկական Կարիտաս»-ը շարունակում է ընդլայնել իր ծառայությունները Հայաստանում եւ գործում է Շիրակի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերում, ինչպես նաեւ Երեւան քաղաքում: Այսօր «Հայկական Կարիտասը» հպարտանում է ամուր ինստիտուցիոնալ բազայով, հստակ սահմանված առաքելությամբ եւ տեսլականով, ինչպես նաեւ իր բազմաթիվ տեղական եւ միջազգային գործընկերներով: Այն պահպանում է աճի հզոր ներուժ, որպեսզի ծառայի իր շահառուներին աճող կարողություններով:

«Հայկական Կարիտաս»-ը Կարիտասի Ինտերնացիոնալիզի եւ Կարիտաս Եվրոպայի անդամ է` ավելի քան 160 անդամից կազմված Կարիտասի միջազգային ցանց, որն աջակցություն եւ օգնություն է տրամադրում արտակարգ իրավիճակներում աշխարհի բոլոր երկրներին: