Գլխավոր Ծրագրեր Ավարտված ծրագրեր Շահերի պաշտպանություն Երեխաների պաշտպանվածության քաղաքականություն

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
PDF

Երեխաների պաշտպանվածության քաղաքականություն

Ծրագրի տեւողությունը` 01.06.2016- 28.02.2017թթ.

Շահառուներ՝ «Հայկական Կարիտաս»-ի շահառուները (երեխաներ, երիտասարդներ և նրանց ընտանիքները), անձնակազմը և կամավորները:

Վայրը` «Հայկական Կարիտաս»-ի երեխաների խնամքի կենտրոններ

Ծրագրի նպատակն է.
«Հայկական Կարիտաս»-ի «Երեխաների պաշտպանվածության քաղաքականության» մշակման և կիրառման միջոցով ապահովել երեխաների պաշտպանվածությունը կազմակերպության՝ երեխաներին առնչվող բոլոր ծրագրերում:

Գործունեությունը`
«Հայկական Կարիտաս»-ը, կարեւորելով իր կենտրոններում երեխաների համար հնարավորինս անվտանգ եւ ապահով միջավայր ստեղծելու անհրաժեշտությունը, ձեռնամուխ եղավ երեխաների պաշտպանվածության քաղաքականության մշակմանը: Նման քաղաքականություն ստեղծելու նպատակով ծրագրի շրջանակներում ընտրված փորձագետի կողմից նախ անցկացվեց կազմակերպության ներքին ինքնագնահատում, որի արդյունքների հիման վրա մշակվելու է քաղաքականությունը և դրա կիրառման մեխանիզմները:
Ծրագրի շահառուներն են «Հայկական Կարիտաս»-ի շահառուները (երեխաներ, երիտասարդներ և նրանց ընտանիքները), անձնակազմը և կամավորները: Ծրագրի ավարտին «Հայկական Կարիտաս»-ը ունենալու է իր կենտրոններում երեխաների պաշտպանվածությունն ապահովող հստակ քաղաքականություն և դրա կիրառման մեխանիզմներ:

Գործընկերներ` Կարիտաս Ավստրիա

Բյուջե` 12,930 €

Ծրագրի ղեկավար` Տիգրան Պետրոսյան

Ծրագրի համակարգող՝ Անի Մաղաքյան