Գլխավոր Ծրագրեր Ավարտված ծրագրեր Համայնքային զարգացում Հավասար հնարավորություններ

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Հավասար հնարավորություններ տաղանդավոր կամավորներին

Ծրագրի տևողությունը` 01.08.2012- 01.08.2017թ.թ.

թ.թ.

Շահառուների թիվը` 30 կամավոր

Վայրը` Գյումրի, Շիրակի մարզ

Ծրագրի նպատակը`

Ստեղծել զարգացման բարենպաստ պայմաններ Հայաստանում երիտասարդների համար եւ բարձրացնել նրանց սոցիալական պատասխանատվությունը` ներգրավելով «Էմիլի Արեգակ» ցերեկային խնամքի կենտրոնի գործունեության մեջ:

Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Աջակցել երիտասարդների կրթություն ստանալու գործընթացին` դրանով նպաստելով նրանց անձնային եւ կարիերայի զարգացմանը:
  • Ներգրավել ուսանողներին «Հայկական Կարիտաս»ի Կամավորական Կորպուսում` զարգացնելով նրանց ունակություններն ու սոցիալական աշխատանք կատարելու կարողությունները` «Հայկական Կարիտաս»ի Բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ու երիտասարդների «Էմիլի Արեգակ» ցերեկային խնամքի կենտրոնի գործունեության մեջ ներառելու միջոցով:

 

Աջակցությունը ներառում է.

  • Ուսման վարձավճար,
  • Տրանսպորտային ծախսերի հատուցում (անհրաժեշտության դեպքում),
  • Կենսական ծախսերի աջակցություն (անհրաժեշտության դեպքում):

 

Դոնոր կազմակերպությունը` Կարիտաս Ավստրիա

Բյուջե` 36 480 €

Կոնտակտային անձ` Սաթիկ Թոքմաջյան