Գլխավոր Ծրագրեր Ավարտված ծրագրեր Համայնքային զարգացում Արեւիկ մանկապարտեզի կրթական պայմանների բարելավում


Արեւիկ մանկապարտեզի կրթական պայմանների բարելավում

Ծրագրի տեւողությունը` 01.03.2016 - 31.03.2016թթ.

Շահառուների թիվը` 50 խոցելի երեխաներ

Վայրը` Շիրակի մարզ, գյուղ Արեւիկ

Նախապատմությունը`
Խորհրդային Միության փլուզումից անմիջապես հետո Հայաստանը ընկավ խորը տնտեսական եւ սոցիալական ճգնաժամի մեջ: 1990-1993 թվականներին երկրի համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) կիսով չափ կրճատվել էր, ԱՊՀ-ում ամենախոշոր անկումն էր եւ ցանկացած երկրի կողմից արձանագրված ամենաթափանցիկներից մեկը: Տասը տարի անց, երկրի բնակչության գրեթե մեկ քառորդը գաղթեց արտերկրում աշխատանք եւ ավելի լավ կյանք գտնելու նպատակով: Այս անկման ազդեցությունը այնքան խորն էր, որ մինչեւ վերջերս, երկրի բնակչության գրեթե կեսը ապրում էր ազգային աղքատության գծից ցածր, յոթից մեկը չկարողացավ բավարարել իրենց գոյատեւման հիմնական կարիքները:

Ըստ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության՝ 2013թ. «Աղքատությունը եւ սոցիալական տեսլականը Հայաստանում», զեկույցի՝ Հայաստանում աղքատության մակարդակը 2008թ. 17.4տոկոսից բարձրացավ մինչեւ 32.4 տոկոս 2012թ.

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը իր զեկույցում նաեւ աղքատներին բաժանում է երեք կատեգորիաներ՝ ծայրահեղ աղքատ, շատ աղքատ եւ աղքատ։ Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Հայաստանում ծայրահեղ աղքատության մակարդակը ավելացել է 1.8 անգամ, իսկ աղքատների թիվը՝ 7.1 տոկոսով։ Զեկույցի համաձայն` 2012-ին երկրի յուրաքանչյուր երրորդ բնակիչ՝ 32.4 տոկոսը (980.000 մարդ), եղել է աղքատ, նրանց 13.5տոկոսը (408.000)՝ շատ աղքատ եւ 2.8 տոկոսը (85.000)՝ ծայրահեղ աղքատ:

Քաղաքային եւ գյուղական բնակավայրերում աղքատության մակարդակը նույնն է: 2008թ. 17.7 տոկոսից բարձրանալուց հետո, 2012 թ.-ին քաղաքներում այն կազմել է 32.5 տոկոս, իսկ գյուղերում այդ ցուցանիշը բարձրացել 16.7 տոկոսից մինչեւ 32.1 տոկոս:

Աղքատության ամենացածր մակարդակը գրանցվել է Երեւանում՝ մոտ 25,6 տոկոս (այլ քաղաքային բնակավայրերի ցուցանիշներից 1,6 անգամ ավելի ցածր)։ Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Երեւանում աղքատության մակարդակը ընդհանուր առմամբ բարձրացել է 27.3 տոկոսով, մինչդեռ այլ քաղաքներում այն աճել է 12.3 տոկոսով։ Աղքատ բնակչության 64.4 տոկոսը քաղաքաբնակներ են:

2008-2012թթ. աղքատության մակարդակի բարձրացման հիմնական պատճառը 2009թ.-ին տնտեսության կտրուկ անկումն էր։

2012թ-ին երկրում նվազագույն աշխատավարձը կազմում էր 32 500 դրամ, իսկ միջին ամսական անվանական աշխատավարձը՝ 113 163 դրամ:

Այսօր, Հայաստանում աղքատների կեսը ապրում են գյուղական համայնքներում: Այն բնակիչների թիվը, որոնք ապրում են քաղաքներից հեռու կազմում են Հայաստանի բնակչության մեկ երրորդը:

Նպատակը՝ Արեւիկ գյուղի մանկապարտեզում համապատասխան կրթական միջավայրի ապահովում:

Խնդիրներ՝
Ջեռուցման նոր համակարգի տեղադրում: Ջեռուցման համակարգի տեղադրման տեխնիկական մասը վերահսկվեց «Հայկական Կարիտաս»-ի ինժեներ-կոնստրուկտորի կողմից: Կազմակերպությունը տրամադրեց աշխատանքների ավարտման համար անհրաժեշտ տրանսպորտ եւ համապատասխան տեխնիկական այլ օգնություն: Նախագծով նախատեսված աշխատանքները իրականացվել են մանկապարտեզի ծնողական խորհրդի հետ սերտ համագործակցությամբ, որոնք իրենց մասնակցությունը ցուցաբերեցին աշխատանքներին: Իրականում գյուղապետը եւ համայնքը նույնպես ներդրումը ունեցան՝ նախագծի ամբողջ արժեքի 15-20տոկոսի չափով (իրականացրեցին մանկապարտեզի գազաֆիկացումը):

Գործունեություն՝ Նոր ջեռուցման համակարգի տեղադրում:

Գործընկերներ՝ Ռենովաբիս

Բյուջե` 5 000 €

Ծրագրի ղեկավար՝ Արտաշես Մարգարյան