Գլխավոր Ծրագրեր Ավարտված ծրագրեր Պատրաստվածություն եւ արձագանք ԱԻ-ին Աջակցություն ԼՂ Հ-ում տուժած բնակչությանը


Աջակցություն 2016թ. ապրիլի ԼՂ հակամարտության սրացման պատճառով տուժած բնակչությանը

Ծրագրի տեւողությունը` Հունիս 01 – Հուլիս 31, 2016

Շահառուների թիվը` 182 ընտանիքներ (374 անձ)

Վայրը` Մարտակերտ, ԼՂՀ

Նպատակը`
Լեռնային Ղարաբաղի ներքին տեղահանված բնակչությունը և հակամարտությունից տուժած ընտանիքները հնարավորություն ունեն ապրել արժանապատիվ կյանքով` իրենց ժամանակավոր բնակության վայրերում:

Գործունեությունը`
Հիմնվելով կարիքների գնահատման զեկույցի վրա, որն անցկացվել էր 2016թ. մայիսին ԼՂՀ-ում և ՀՀ-ում, ԿՕԾ-ը ֆոնդեր հատկացրեց ՀԿ-ին` լուծելու հակամարտության սրացման հետևանքով տուժած ընտանիքների հրատապ կարիքները: Ինչպես նաև, ԿՕԾ-ը իր աշխատակից` Մուլուգետա Լ. Հանդինոյին գործուղեց, ով կանխիկ գումարի և շուկայի տեխնիկական խորհրդատու է, ով պետք է աջակցեր ՀԿ-ի արտակարգ իրավիճակների թիմին իրականացնելու կանխիկ նվիրատվության բաշխման գործընթացը: Գործողությունների համակարգման և համաժամանակեցման համար ՀԿ-ի արտակարգ իրավիճակների թիմը հանդիպումներ ունեցավ համագործակից կառույցների հետ – ԼՂՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՄԱԿ-ի փախստականների գծով համակարգման գրասենյակ, Միջազգային Կարմիր Խաչի և Մահիկի կոմիտե և այլն:
ՀԿ-ի թիրախ համայնքը Մարտակերտն էր, որի բնակչությունը ապրիլի ընթացքում տեղահանվել էր երկու անգամ և ակնհայտորեն առկա էր մարդասիրական գործողությունների բաց:
Շահառուները ընտրվել են հետևյալ չափանիշներով.

  • Հղի կանայք կամ կերակրող մայրեր ունեցող ընտանիքներ,
  • Ընտանիքներ, որտեղ կան 14 տարեկանից ցածր երեխաներ,
  • Ընտաքնիքներ, որտեղ անդամներից որևէ մեկը ունի խրոնիկ հիվանդություն կամ հաշմանդամություն,
  • Ընտանիքներ, որտեղ անդամներից մեկը ունի հրատապ առողջական խնդիրներ կամ բժշկական միջամտության կարիք:

Կանխիկ դրամային նվիրատվությունները տատանվում էին 40.000 դրամից մինչև 187.000 դրամ, գումարը պակասում էր` ընտանիքի անդամների քանակով պայմանավորված: Կանխիկ դրամային նվիրատվությունները ընտրված շահառուներին փոխանցվել է ԼՂ-ում գործող բանկային համակարգի միջոցով: Ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը կազմում է 82 տեղահանված ընտանիք` ներառյալ այդ շահառուների 374 ընտանիքի անդամները:

Գործընկերները` ԿՕԾ

Բյուջե` 22 303 

Ծրագրի ղեկավար` Արմեն Մարտիրոսյան

Ծրագրի համակարգող` Լիլիա Համբարձումյան