Գլխավոր Ծրագրեր Ավարտված ծրագրեր Սոցիալական պաշտպանություն Երեխաներ Մանկապատեզների սննդի բարելավում

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Գյումրու եւ գյուղական համայնքների մանկապատեզների սննդի բարելավում

Ծրագրի տեւողությունը`  01.11.2014 - 30.10.2016թ.թ.

Շահառուների թիվը` 270

Վայրը` ք. Գյումրի, Սեպասար և Ղազանչի գյուղեր

Նպատակը` Նպաստել Գյումրու 2 մանկապարտեզների և Սեպասարի ու Ղազանչիի երեխաների նախադպրոցական կրթությանը:

Նկարագրությունը`

Ծրագիրն իրականացվում է Գյումրիի երկու, ինչպես նաև Սեպասար և Ղազանչի գյուղերի գործող մանկապարտեզներում՝ պաշտպանելով 270 երեխայի որակյալ սնունդ ստանալու իրավունքը և կազմակերպելով հետևյալ միջոցառումները.

  • Սննդի պատրաստման և պահեստավորման մշտադիտարկում
  • Խոհանոցների և սննդի պահեստների բարելավման նպատակով անհրաժեշտ կահույքի և խոհանոցային պարագաների տրամադրում
  • Երեխաների խնամք. առողջ սննդի ապահովում

Ծրագիրն անդրադառնում է երեխաների սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված խնդիրներին՝ տրամադրելով առողջ սնունդ: Քանի որ ծրագրի նպատակներից մեկն ուղղված է նաև սննդի պատրաստման և պահեստավորման բարելավմանը, խոհանոցային պայմանների և պահեստավորման մշտադիդարկումն իրականացնելուց հետո տրամադրվում են անհրաժեշտ կահույք և խոհանոցային պարագաներ: Ծրագրի մշտադիտարկումն իրականացնող անձը այցելում է Գյումրիի մանկապարտեզներ շաբաթը երկու անգամ, իսկ գյուղերի մանկապարտեզներ ՝ տաս օրը մեկ անգամ: Երեխաների խնամքը ներառում է սննդի տրամադրում, որն իրկանացվում է ‹‹Հայկական Կարիտաս›› ԲՀԿ-ի կողմից: Մշտադիտարկողը մասնակցում է ճաշացանկի պատրաստման գործընթացին՝ համագործակցելով խոհարարների և տնօրենների հետ

Գործընկերներ` Կարիտաս Ավստրիա(Տիրոլ)

Բյուջե`  46 738 €

Ծրագրի ղեկավար` Հասմիկ Սարգսյան