Գլխավոր Ծրագրեր Ավարտված ծրագրեր Սոցիալական պաշտպանություն Երեխաներ Ներառական կրթություն

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Հավասար հնարավորություններ հաշմանդամություն ունեցող և կարիքավոր երեխաների և նրանց ծնողների համար

Ծրագրի տեւողությունը`  01.10.2014 - 30.09.2016թ.թ.

թ.թ.

Վայրը` Շիրակի,Գեղարքունիկի մարզ և Երևան

Նպատակը`

Նպաստել կրթության, զբաղվածության և արժանապատիվ կյանքի հավասար հնարավորությունների ապահովմանը` հաշմանդամություն ունեցող, կարիքավոր երեխաների և նրանց ծնողների համար:

Գործողությունների նկարագրություն`

 1. Ստեղծել հնարավորություն հաշմանդամություն ունեցող և կարիքավոր 200 երեխաների համար` ձեռք բերելու անհրաժեշտ մասնագիտական ​​հմտություններ կամ ստանալ բարձրագույն կրթություն, հետագայում աշխատանք գտնելու համար: Օժանդակել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին սովորել հոգալ իրենց մասին:
 2. Փոխել վերաբերմունքը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների նկատմամբ դպրոցներում և հասարակության մեջ, բացահայտել ներառական կրթության խնդիրները և կրթական գործընթացներից երեխաների դուրս մնալու պատճառները:
 3. Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի երկու դպրոցներում ստեղծել, (յուրաքանչյուր մարզում մեկ դպրոց) ներառական կրթություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ պայմաններ` երեխաներին ինտեգրելու ուսումնական գործընթացների մեջ:
 4. Բարձրացնել ԴԾԽԱԱԱ աշխատակազմի, ԴԾԽ հկ-ների և առանձին ծնողների կարողությունները` նպաստելու սեփական կայունությանը, ինչպես նաև հզորացնել ծնողներին` իրենց երեխաների շահերի պաշտպանության հարցերում:

Շահառուներ/Քանակ

 • Երևանի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի 34 դպրոցների հաշմանդամություն ունեցող և կարիքավոր երեխաները,
 • 12 ԴԾԽ Շիրակի մարզում, 12 Գեղարքունիքի մարզում, 10 Երևանում դպրոցների հաշմանդամություն ունեցող և կարիքավոր երեխաները /ընդհանուր թվով 34 դպրոցներ/,
 • 170 հաշմանդամություն ունեցող և կարիքավոր երեխաներ, որոնք ունեն հնարավորություն ստանալ մասնագիտական ​​ուսուցում,
 • 30 երեխաներ, որոնք ունեն հնարավորություն ստանալ բարձրագույն կրթության
 • 170 աշակերտներ, որոնց հետ կաշխատեն ԴԾԽ-ները, նախապատրաստելու հավասարը` հավասարին ուսուցում կազմակերպելու համար
 • 510 դպրոցականներ, որոնք մասնակցում են հավասարը հավասարին դասընթացներին,
 • ԴԾԽԱԱԱ անձնակազմի անդամները,

Ծրագրի անուղղակի թիրախ խմբեր

 • Այլ ծնողներ, շահառու դպրոցներից (որոնց հետ ԴԾԽ - ները կաշխատեն),
 • Պետական ​​մարմիններ,
 • Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգի մասնագետներ, (տարածաշրջանային, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, դպրոցների տնօրեններ, ԿԱԻ կամ ԿԳՆ փորձագետներ​​):

Գործընկերներ` Կարիտաս Ավստրիա(Ինսբրուկ), Ֆրանսիական Կարիտաս

Բյուջե` 115 000 €

Ծրագրի ղեկավար` Գայանե Նորիկյան