Գլխավոր Ծրագրեր Ավարտված ծրագրեր Սոցիալական պաշտպանություն Երեխաներ Պատուհան դեպի աշխարհ

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
PDF

Պատուհան դեպի աշխարհ

Ծրագրի տեւողությունը՝ 01.09.2013 – 31.10.2015թթ.  

Շահառուներ`  Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, հաշմանդամություն ունեցող ավելի  քան 370 երեխա Գյումրու ավելի ընդգրկուն տարածքում (Հայաստան):  

Վայրը՝ Շիրակի մարզ` ք. Գյումրի 

Նկարագրություն՝
Ծրագիրը նախատեսված է բարելավելու Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների եւ նրանց ընտանիքների դրությունը ` տեղեկատվություն, խորհրդատվություն եւ վերապատրաստումներ տրամադրելու միջոցով` այսպիսով ապահովելով նրանց սոցիալական  ներառման գործընթացը: Այն կնպաստի դրական վերաբերմունքի ձեւավորմանը եւ  կարագացնի սոցիալական ներգրավվածության գործընթացները:
Վերապատրաստումներին մասնակցությունը եւ ուսումնական այցերը կարտացոլվեն մասնակից կազմակերպությունների աշխատանքի մեջ: Որպեսզի վստահ լինենք, որ յուրաքանչյուր երկրի հատուկ պայմանները եւ մարտահրավերները հաշվի են առնված, կարճաժամկետ խորհրդատու կընտրվի յուրաքանչյուր գործընկեր կազմակերպությանը իր որակի կառավարման  եւ կազմակերպչական զարգացման գործընթացքում ուղեկցելու համար:  

Ծրագրի նպատակը՝
Ծրագիրը կնպաստի Հայաստանում ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիաի իրականացմանը: Հայաստանը կոնվենցիան ստորագրել է 2007 թվականին, սակայն դեռ շատ աշխատանքներ կան հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակություն ներառելու, հավասար պայմաններ ստեղծելու եւ լիարժեք կյանքով ապրելու համար:
«Պատուհան դեպի աշխարհ» ծրագիրը կնպաստի Հայաստանում ոչ պետական եւ համապատասխան պետական կառույցների ներկայացուցիչների մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը` իրականացնելու ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի 2012 թ.-ի առաջարկությունները հաշմանդամություն ունեցող երեխաների եւ անձանց շահերի պաշտպանությունը եւ նրանց մատուցվող ծառայությունների բարելավումը, ինչպես նաեւ նրանց ներգրավումը: 

Գործունեություն՝

  • Կազմակերպել սեմինար Ավստրիայում` Հայաստանի եւ Բելոռուսիայի համապատասխան շահագրգիռ կողմերի համար 
  • Կազմակերպել փոխանակման այցեր եւ վերապատրաստումներ Հայաստանում եւ Բելոռուսիայում 
  • Զարգացնել շահերի պաշտպանությունը եւ լոբբինգը ազգային համատեքստում եւ դրանք ներկայացնել համապատասխան շահագրգիռ կողմերին: 
  • Համացանցում ստեղծել հաշմանդամությանը վերաբերող թեմաներով տեղեկատվական եւ կրթական հարթակ` աշխատակազմի եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատող կամավորների, հաշմանդամ երեխաների ծնողների, պետական դերակատարների, ինչպես նաեւ ՀԿ-ների համար:  

Ֆինանսավորում` Կարիտաս ԱվստրիաԱվստրիական Զարգացման Գործակալություն

Բյուջե՝  116 000 €

Ծրագրի ղեկավար` Տիգրանուհի Հակոբյան