Գլխավոր Ծրագրեր Միգրացիա եւ ինտեգրում Վերադարձողներ Բելգիայից


Կայուն վերաինտեգրում կամավոր վերադարձից հետո

Ծրագրի տեւողությունը՝ 2006-ից մինչ այսօր

Շահառուների թիվը` 472 մարդ, 283 ընտանիք

Թիրախ խումբ` Բելգիայից կամավոր վերադարձածներ

Վայրը` ՀՀ ողջ տարածք

Նպատակը՝ Բելգիայից կամավոր վերադարձածներին օժանդակել Հայաստանում վերաինտեգրվելու հարցում:

Խնդիրները՝

Տրամադրել սոցիալական օժանդակություն, որպիսիք են.

 • Տան վարձ
 • Կոմունալ ծառայությունների վարձ
 • Կենցաղային տեխնիկա եւ կահույք
 • Շինարարական նյութեր
 • Հագուստ եւ սնունդ եւ այլն

Ապահովել դեղամիջոցներով եւ բժշկական ծառայություններով, որպիսիք են.

 • Դեղ
 • Բժշկական հետազոտություններ եւ վիրահատություններ եւ այլն

Տրամադրել փոքր բիզնես հիմնելու դրամաշնորհներ, ինչպիսիք կարող են լինել

 • Առեւտուրը
 • Անասնապահությունը
 • Տաքսի ծառայությունները եւ այլն

Գործունեություն՝

Ծրագրի գործունեությունը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետեւյալ քայլերով.

 • Կապեր հաստատել եւ հանդիպել Բելգիայից վերադարձողներին Հայաստանում
 • Գնահատել կարիքները եւ ըստ անհրաժեշտության տրամադրել սոցիալական խորհրդատվություն
 • Աջակցել վերադարձողներին լուծելու իրենց բնակարանային խնդիրները
 • Տրամադրել բժշկական, սոցիալական, հոգեբանական եւ իրավաբանական աջակցություն
 • Տրամադրել մասնագիտական ուսուցումների եւ վերապատրաստումների հնարավորություններ
 • Աջակցել վերադարձողներին աշխատանքի որոնմ

Ֆինանսավորող Գործընկերներ`Բելգիական Կառավարության , Կարիտաս Բելգիա, ԵՄ վերադարձի հիմնադրամ

Բյուջե` 13 000 €

Ծրագրի ղեկավար` Մովսես Հակոբյան