Գլխավոր Ծրագրեր Միգրացիա եւ ինտեգրում Ճանաչել, Պաշտպանել, Իրագործել


Ճանաչել, Պաշտպանել, Իրագործել

Աջակցություն Լիբանանում եւ Հայաստանում միգրանտների ու ապաստան հայցողների իրավունքների պաշտպանությանը, ինչպես նաեւ սիրիահայ փախստականների Լիբանանից Հայաստան անվտանգ միգրացիային

Ծրագրի տեւողությունը` 01.01.2017-31.12.2019թթ.

Շահառուների թիվը` 600 խոցելի փախստական ​​ընտանիք՝ բաղկացած միջինը 5 անձից (իրազեկման բարձրացման, իրավաբանական խորհրդատվության, լեզվի դասընթացներ, մասնագիտական ​​եւ ձեռնարկատիրական դասընթացների մասնակցությաւն միջոցով)

Վայրը` ՀՀ ողջ տարածք, Լիբանան

Ընդհանուր նպատակը՝
Նպաստել Լիբանանի ​​եւ Հայաստանի ապաստան հայցողների, փախստականների ​​եւ միգրանտների իրավունքների պաշտպանությանը:

Թիրախ խումբը՝

 • խոցելի փախստական ​​ընտանիքներ
 • միգրանտների ​​եւ փախստականների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 2 սկսնակ կազմակերպություններ (դրամաշնորհների ​​եւ կարողությունների զարգացման միջոցով),
 • միգրացիայի ​​եւ փախստականների գործերով զբաղվող նախարարություններ ​​եւ պետական ​​գերատեսչություններ (քաղաքական առաջարկությունների ​​եւ քաղաքացիական հասարակության երկխոսության միջոցով),
 • ՀԿ-ցանցեր (կլոր սեղանի ձ​​եւաչափով կազմակերպված քննարկման միջոցով),
 • Հասարակության լայն շերտեր (տարբեր ԶԼՄ-ներով քարոզարշավի միջոցով):

Ակնկալվող արդյունքները ՝

 • Միգրանտների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում կազմակերպությունների ցանցային համագործակցության ամրապնդում ​​եւ նրանց մասնակցություն քաղաքական գործընթացին:
 • Ծրագրի գործընկեր կազմակերպությունները իրավասու են վերահսկել քաղաքականության իրականացումը ​​եւ սատարել առաջարկությունների ընդունմանը՝ որակավորված ձեւով:
 • Միգրանտների իրավունքների իրազեկվածության բարձրացում բնակչության, ինչպես նա​​եւ միգրանտների (այդ թվում՝ ապաստան հայցողների ​​եւ փախստականների) շրջանում:
 • Լիբանանի ​​եւ Հայաստանի միգրանտների ու փախստականների կողմից սեփական իրավունքների ճանաչում ​​եւ պահանջատիրությանը հետամուտ լինել: Միգրանտների (այդ թվում ապաստան հայցողների ​​եւ փախստականների) իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող տեղական կազմակերպությունների հնարավորությունների խթանում
 • Լիբանանում ​​եւ Հայաստանում ապաստանած սիրիահայ փախստականներին իրենց իրավունքների ​​եւ ապաստանի, Հայաստանում տարբեր ծառայությունների մասին տեղեկատվության տրամադրում:

Գործունեություն`

 • Խթանել միգրանտների (այդ թվում՝ ապաստան հայցողներ ​​եւ փախստականներ) իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված քաղաքականությունը ​​եւ վերահսկել համապատասխան քաղաքականության իրականացումը.
 • եռամսյակային կտրվածքով գործընկեր կազմակերպությունների մասնակցություն ազգային համաժողովներին (միգրանտների իրավունքների վերբերյալ),
 • գործընկեր կազմակերպությունների կողմից միգրանտների իրավունքները խորագրով կլոր սեղանների կազմակերպում՝ պետական ​​եւ ոչ-պետական կառույցների մասնակցությամբ,
 • միգրանտների ​​եւ փախստականների իրավունքների ու բացերի վերաբերյալ (իրավական դաշտը ​​եւ իրավունքների դե ֆակտո իրականացումը ներառող) հետազոտության իրականացում,
 • տարեկան ուսումնական այցերի կազմակերպում միգրանտների իրավունքների, շահերի պաշտպանության, քարոզի ​​եւ մոնիտորինգի ոլորտում փորձի փոխանակման նպատակով, վերոնշյալ հետազոտությունից բխող առաջարկություններով քաղաքական փաստաթղթի ձեւակերպում,
 • վերոնշյալ փաստաթղթի ներկայացում (քաղաքական) պետական ​​մարմիններին,
 • քարոզչական, տեղեկատվական նյութերի (փախստականներին աջակցություն ցուցաբերող կազմակերպությունների, փախստականների կարգավիճակի ​​եւ իրավունքների մասին գրքույկի, բուկլետի մշակում՝),
 • հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ Հայաստանում 600 փախստական ​​ընտանիքների (այդ թվում՝ 500 սիրիահայ ընտանիքի) համար տեղեկատվական նիստերի իրականացում,
 • ԶԼՄ-ների շրջանում քարոզարշավի կազմակերպում՝ գիտելիքների հարստացման ​​եւ միգրանտների իրավունքների շուրջ տարբեր կառույցների ​​եւ քաղաքացիական հասարակության միջեւ հանրային բանավեճի խթանման նպատակով:

Միգրանտների (այդ թվում՝ ապաստան հայցողների ​​եւ փախստականների) հնարավորությունների ընդլայնում՝ սեփական իրավունքների իմացության ​​եւ միգրացիայից բխող բացասական ազդեցությունները կանխելու նպատակով.

 • Հայաստանում ապաստանած 300 փախստական ​​ընտանիքի տրամադրել իրավաբանական խորհրդատվություն
 • Տեղական կազմակերպությունների մասին տեղեկատվության գնահատում ​​եւ ընտրում, որոնք կստանան ֆինանսական աջակցություն. դիմումների ​​եւ դիմորդների անցկացնել կարողությունների զարգացման դասընթացներ ընտրված տեղական կազմակերպությունների ​​եւ միգրանտների, փախստականների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների համար,
 • տեղական կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցության հետագա օգտագործում,
 • մշակել բուկլետներ սիրիահայ փախստականների իրավունքների ​​եւ նրանց տրամադրվող ծառայությունների մասին,
 • տարածել բուկլետները Սիրիայում մնացած սիրիահայերի շրջանում «Հայակական Կարիտասի» տվյալների բազայի միջոցով,
 • ապահովել «թեժ գիծ» տեղեկատվական ծառայություն սիրիահայերի համար թե Լիբանանում, թե Հայաստանում հեռախոսով, էլեկտրոնային փոստով, էլեկտրոնային կայքերով, սոցիալական ցանցերի միջոցով,
 • կազմակերպել լեզվի դասընթացներ Հայաստանում ապաստանած 300 սիրիահայ փախստականների համար,
 • որոշել սիրիահայ փախստականների հատուկ կարիքները տեղական աշխատաշուկայում ինտեգրման նպատակով,
 • անցկացնել դասընթացներ (արհեստագործական, ձեռներեցության) ​​եւ տրամադրել աշխատանքային շուկայում ինտեգրման խորհրդատվություն (բիզնեսի կազմակերպման)՝ ըստ բացահայտված կարիքների,
 • կազմակերպել դասընթացներ սիրիահայ երիտասարդության համար՝ ուղղված մարդու իրավունքների հարցերի շուրջ իրազեկվածության բարձրացմանը:

Գործընկերներ` Եվրոպական Մություն, Կարիտաս Լիբանան, Կարիտաս Ավստրիա

Ծրագրի ղեկավար` Լուսինե Ստեփանյան

Համակարգող` Անժելա Տեր-Վարդանյան