Գլխավոր Ծրագրեր Հանրային առողջապահություն Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն

Ծրագրի տեւողությունը` 01.10.2015 - 30.09.2018թ.թ.

թ.թ.

Շահառուների թիվը` 2700

Վայրը` Գյումրի, Շիրակի մարզ

Նպատակը`

Ծրագրի նպատակն է տրամադրել բարեխիղճ առաջնային ամբուլատոր բուժօգություն` Գյումրի քաղաքի և հարակից շրջանների կարիքավոր շահառուներին:

Խնդիրները`

  • Տրամադրել ուղղակի առաջնային օգնություն, սահմանափակ լաբորատոր հետազոտություններ և, առկայության դեպքում, անհրաժեշտ դեղորայք` ԱԱՊԿ-ում գրանցված հիվանդներին, որոնց թիվը կազմում է 5000-5500 մարդ` 1600 ընտանիքներից:
  • ընդլայնել ԱԱՊԿ-ի գործունեությունը` ներկայացնելով տնային պարբերական այցերի համակարգը` ոչ միայն միայնակ ծերերին, այլև մյուս ժամանակավորապես անշարժ հիվանդներին` ըստ պահանջի:
  • շարունակել երկու Ընտանեկան բժիշկների և երկու Ընտանեկան բուժքույրերի վերապատրաստումը, որոնք լիզենզավորված են Հայաստանում:
  • ԱԱՊԿ այցելող հիվանդներին ներգրավել շաբաթական պարբերական դասընթացների մեջ` խթանելով կանխարգելիչ բուժօգնությունը: Հղի կանանց համար դասընթացներ կազմակերպել` նպատակ ունենալով հղիության ընթացքում նրանց ծանոթացնել առողջ կենսակերպի հիմունքներին և նախապատրաստել ծննդաբերությանը:

Գործընկերները` Կարիտաս Իսպանիա, Ռենովաբիս

Բյուջե` 306 876 €

Ծրագրի ղեկավար`Արտաշես Մարգարյան