Գլխավոր Ծրագրեր Սոցիալական պաշտպանություն Երեխաներ Էմիլի Արեգակ

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

Գյումրու «Էմիլի Արեգակ» ցերեկային խնամքի կենտրոն բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների համար

Ծրագրի տեւողությունը` 01.03.2016 – 01.03. 2017թ.թ.

թ.թ.

Շահառուների թիվը` Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի բազմակի հաշմանդամություն ունեցող 60 երեխա և նրանց ընտանիքների ավելի քան 150 անդամներ` ընդգրկված «Էմիլի Արեգակ» ցերեկային խնամքի կենտրոնում:

Վայրը` Գյումրի, Շիրակի մարզ

Հիմնավորում`

Հաշմանդամները կտրված և մեկուսացված են հասարակությունից, որովհետև նրանք ողջ ընտանիքի համար դիտարկվում են որպես բարդություն և թուլություն: Շատ դեպքերում ընտանիքի անդամներից մեկն է ստանձնում հաշմված անհատի խնամքի պատասխանատվությունը: Այս անձը հաշմանդամի համար դառնում է մարդկային շփման միակ աղբյուրը: Մեկ այլ մտահոգություն է նաև այն, որ հասարակությունը ընդհանրապես անտեղյակ է կամ բավարար սրտացավ չէ հաշմանդամ մարդու կենսապայմանների հանդեպ:

Հաշմանդամների համար չկան վայրեր, որտեղ նրանք կկարողանան հաղորդակցվել հասարակության այլ անդամների հետ, կամ կսովորեն որոշակի օգտակար գործողություններ սովորել: Միևնույն ժամանակ խնամատարները սկսում են բազմակի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց բեռ համարել, որովհետև իրենք եւս ժամանակ չեն ունենում իրենք իրենց կարիքների համար և նույնպես ինչ-որ կերպ մեկուսանում են:

Ըստ Հայկական Կարիտասի հետազոտությունների, քաղաքում բազմաթիվ հատուկ կարիքներով անձինք, հատկապես երեխաներ՝ զրկված են նորմալ կենսապայմաններից: Նրանք չեն ստանում սոցիալական ծառայություններ ո°չ պետական կառույցներից և ո°չ էլ այլ կազմակերպություններից և դատապարտված են մնալ մեկուսացված իրենց տներում: Նրանք չեն կարողանում հաղորդակցվել և ժամանակի մեծ մասը անցկացնում են մեկուսացված իրենց ընտանիքներում և տներում:

Նպատակը`

Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի բազմակի հաշմանդամություն ունեցող  երեխաներին  և նրանց ընտանիքներին ներգրավել հասարակության մեջ և նպաստել որպեսի արժանանան հավասար վերաբերմունքի` նրանց տրամադրելով մի շարք աջակցող և զարգացողական ծառայություններ:

Խնդիրներ`

  • Բարելավել Գյումրի քաղաքի բազմակի հաշմանդամություն ունեցող 50 երեխաներին և նրանց ընտանիքների կյանքի որակը
  • Հնարավորություն տալ բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին ձեռք բերել հիմնական գործողությունների հմտություններ, որը նրանց կօգնի հեշտացնել իրենց առօրյան:

Շահառուներ`

Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի բազմակի հաշմանդամություն ունեցող 50 երեխա և ավելի քան 150 հաշմանդամ երեխաների ըտանիքների անդամներ` ընդգրկված «Էմիլի Արեգակ» ցերեկային խնամքի կենտրոնում:

Գործողություններ`

  • Ցերեկային խնամքի կենտրոն,
  • Հիգիենիկ և բժշկական խնամքի տրամադրում,
  • Սնունդի տրամադրում,
  • Գեղագիտական, հանգստի և սոցիալական միջոցառումների կազմակերպում,
  • Հոգեբանական վերականգնում և կյանքի համար անհրաժեշտ հմտությունների զարգացում,
  • Հոգեբանական և գեղարվեստական թերապիայի կազմակերպում,
  • Կրթական գործունեության կազմակերպում,
  • Սոցիալ-հոգեբանական խորհրդատվություն:

Գործընկերներ` Կարիտաս Ավստրիա

Բյուջե` 176 515 €

Ծրագրի ղեկավար` Տիգրանուհի Հակոբյան

Համակարգող` Թամարա Վանոյան