Գլխավոր Ծրագրեր Սոցիալական պաշտպանություն Երեխաներ Էմիլի Արեգակ

VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

«Էմիլի Արեգակ» բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների եւ երիտասարդների կենտրոն

Ծրագրի տեւողությունը` 01.06.2008 – 31.12.2018թ.թ.

թ.թ.

Շահառուների թիվը` Բազմակի հաշմանդամություն ունեցող 60 երեխա

Վայրը` Շիրակի մարզ` ք. Գյումրի

Նախապատմությունը`

Հաշմանդամները կտրված եւ մեկուսացված են հասարակությունից, որովհետեւ նրանք ողջ ընտանիքի համար դիտարկվում են որպես բարդություն եւ թուլություն: Շատ դեպքերում ընտանիքի անդամներից մեկն է ստանձնում հաշմանդամ անհատի խնամքի պատասխանատվությունը:
Ըստ «Հայկական Կարիտաս»-ի հետազոտությունների, բազմաթիվ հատուկ կարիքներով անձինք, հատկապես երեխաներ՝ զրկված են նորմալ կենսապայմաններից: Նրանք չեն ստանում սոցիալական ծառայություններ ո´չ պետական կառույցներից եւ ո´չ էլ այլ կազմակերպություններից եւ դատապարտված են մնալ մեկուսացված իրենց տներում:

Նպատակը`

Բազմակի հաշմանդամություն ունեցող  երեխաներին  եւ նրանց ընտանիքներին ներգրավել հասարակության մեջ, նրանց տրամադրելով աջակցող եւ զարգացողական ծառայություններ:

Խնդիրներ`

  • Բարելավել Գյումրի քաղաքի բազմակի հաշմանդամություն ունեցող 50 երեխաների եւ նրանց ընտանիքների կյանքի որակը.
  • Հնարավորություն տալ բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին ձեռք բերել հիմնական գործողությունների հմտություններ, որը նրանց կօգնի հեշտացնել իրենց առօրյան:

Շահառուներ`

Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի բազմակի հաշմանդամություն ունեցող 50 երեխա և ավելի քան 150 հաշմանդամ երեխաների ըտանիքների անդամներ` ընդգրկված «Էմիլի Արեգակ» ցերեկային խնամքի կենտրոնում:

Գործողություններ`

  • Հիգիենիկ եւ բժշկական խնամքի տրամադրում,
  • Սնունդի տրամադրում,
  • Հոգեբանական վերականգնում եւ կյանքի համար անհրաժեշտ հմտությունների զարգացում,
  • Կրթական գործունեության կազմակերպում,
  • Սոցիալ-հոգեբանական խորհրդատվություն:

Գործընկերներ` Կարիտաս Ավստրիա

Բյուջե` 176 515 €

Ծրագրի ղեկավար` Տիգրանուհի Հակոբյան

Համակարգող` Թամարա Վանոյան